Berging

Berging van Personenauto’s

Berging van personenauto’s vraagt meer dan alleen het regelen van een takelwagen. Afhankelijk van de plek waar uw auto staat, moeten er gedegen veiligheidsmaatregelen genomen worden. Autohulpdienst Broekmans weet exact wanneer welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Wegslepen foutparkeerders

Het wegslepen van een foutgeparkeerd voertuig vraagt specifieke kennis en ervaring. Het wegslepen van een voertuig moet het liefst gebeuren zonder schade te berokkenen aan het weg te slepen voertuig. Gemeenten, politie en organisatoren van evenementen doen regelmatig een beroep op de wegsleepdiensten van Autohulpdienst Broekmans.

Wellicht is deze dienst niet de meest populaire dienst die wij aanbieden, maar soms is wegslepen toch onvermijdelijk om te voorkomen dat er chaos en ongemak voor anderen ontstaat.

Uitstekendeligging

Juist vanwege de uitstekende ligging van Autohulpdienst Broekmans in Venlo & Roermond kunnen we snel reageren op calamiteiten op de snelweg.

Comments are closed.